Havainnekuva näyttää Lappeenrantaan suunnitellun mikroydinvoimalan.
Insinööri-lehti tekniikka

Lappeenrantaan suunnitellaan pientä ydinreaktoria

LUT-yliopisto suunnittelee Lappeenrantaan tutkimuskäyttöön tarkoitettua mikroreaktoria yhdysvaltalaisen kumppanin kanssa.

Yliopisto ja yhdysvaltalaisyritys Ultra Safe Nuclear Corporation ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysmuistion MMR-tutkimus- ja -testireaktorin rakentamisesta kaupunkiin.

Sopimusosapuolet sitoutuvat valmistelemaan Lappeenrantaan suunniteltua pienikokoista modulaarista ydinreaktoria eli niin sanottua mikroreaktoria. Reaktori rakennetaan suunnitelman mukaan tutkimus-, koulutus- ja demonstraatiokäyttöön.

– Reaktorin avulla on tarkoitus tutkia pienten reaktorien käyttämistä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää. Reaktori yhdistettäisiin myös Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon, sanoo ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen.

Hankkeessa demonstroidaan entistä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää ydinvoimatekniikkaa. MMR-reaktori on kaasujäähdytteinen ja pystyy tuottamaan yli 500 celsiusastetta prosessilämpöä, joten se sopii hyvin myös lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

Mikroreaktori olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti kiinnostava.

Suunnitellun reaktorin lämpöteho on 15–30 megawattia. Reaktori on itsesäätyvä ja sammuttaa häiriötilanteissa itse itsensä.

Aikataulu hankkeella on vielä auki.

Tänään myös Fortum ilmoitti tutkivansa ruotsalaisen Kärnfull Nextin kanssa pienydinvoiman mahdollisuuksia. Kysymys on SMR-reaktoreista eli pienistä modulaarisista reaktoreista.

Kuva: LUT-yliopisto