Insinööri-lehti

Lapin ammattikorkeakoulu täydentää insinöörien osaamista

Lapin ammattikorkeakoulussa on tänä vuonna enemmän insinööreille suunnattuja lisä- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin.

Insinööri- tai insinööri amk -tutkinnon jälkeen voi opiskella joko ylemmän amk-tutkinnon tai osallistua muuntokoulutukseen.

Insinöörin ylempi amk (yamk) -tutkinto keskittyy johtamiseen, esimiestyöhön ja työelämän kehittämisen menetelmiin. Myös opinnäytetyö on luonteeltaan oman työnantajan tai muun organisaation toimintaa palveleva kehittämistyö.

Opiskelu ei ole samaan tapaan ajasta ja paikasta riippuvaista kuin saliluentojen varaan rakennettu yliopisto-opiskelu. Opiskelupaikan voi valita itse, kunhan tietokone ja verkkoyhteydet ovat kunnossa. Tutkinto suoritetaan usein työn ohessa.

Opintoihin voi hakeutua, kun on tehnyt insinööritutkinnon jälkeen alan töitä vähintään kolmen vuoden ajan. Haku on avoinna 14.–28. maaliskuuta osoitteessa opintopolku.fi.

Insinööri yamk -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuodesta kahteen vuoteen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan työ- ja elämäntilanne.

Erityisesti insinööreille tarkoitettuja yamk-koulutuksia on Lapin ammattikorkeakoulussa kaksi: teollisuuden verkostojohtaminen Kemissä ja teknologiaosaamisen johtaminen Rovaniemellä.

Lisäksi insinööri amk -tutkinnolla voi hakea tekemään ylempää tutkintoa kahdessa muussakin koulutusohjelmassa: luonnonvarojen älykkäässä johtamisessa ja digiajan palvelujohtamisessa. Yamk-opiskelu on maksutonta.

Insinööreille järjestetään myös muuntokoulutusta, jonka avulla opiskelija voi suuntautua uudelle alalle. Ensi syksynä käynnistyy kaivosalan sekä bio- ja kiertotalouden muuntokoulutukset.

Myös muuntokoulutuksissa opetus ja opiskelu on suunniteltu työssäkäyville. Koulutus kestää noin puolitoista vuotta aiempien opintojen ja työhistorian mukaan. Opiskelu muuntokoulutuksissa on maksutonta.