Insinööri-lehti politiikka

Kysely nosti esiin keinoja työllisyyden nostamiseksi

Työ- ja elinkeinotoimistojen johto pitää viimeaikaisia toimenpiteitä työttömyyden vähentämiseen tehottomina, selviää Sosiaalibarometrin osajulkaisusta.

Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestön Sosten laatiman kyselyn perusteella te-toimistojen johdosta yli puolet on sitä mieltä, että aktiivimalli, koeajan pidentäminen ja työkokeilun käyttötarkoituksen laajentaminen eivät ole juurikaan vähentäneet työttömyyttä.

Barometrissa panostuksia koulutukseen kannattavat niin sote-johtajat kuin te-johtokin. Vahvaa kannatusta molemmilta vastaajaryhmiltä saa myös työvoimapalvelujen kehittäminen niin, että yksilö huomioidaan entistä paremmin. Lisäksi työllisyystilannetta parantaisivat vastaajien mielestä työvoimapalvelujen lisääminen, sosiaaliturvan kokonaisuudistus sekä panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Eriarvoisuuden vähentämiseksi osatyökykyisten työllistymistä olisi kaikkien vastaajaryhmien mielestä tuettava. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä voidaan tukea monilla tavoilla. Sosiaalibarometrissa te-johto ja sote-johtajat kannattavat moninaisten työnteon muotojen mahdollistamista, räätälöityjä palveluja, työajan joustoja ja palkkatuen kohdennuksia.

Sosiaalibarometrin 2019 aineisto on kerätty verkkokyselyllä tammi-helmikuussa. Vastaajia on yhteensä 882. Heidän joukossaan oli sosiaali- ja terveysjohtajia, sosiaalityöntekijöitä, Kelan toimistojen johtajia sekä työ- ja elinkeinotoimistojen johtajia.

Kuva: Boggy/Mostphotos