Insinööri-lehti

Kuntoutus vähentää yhä tehokkaammin työkyvyttömyyttä

Yhä useampi työkykyongelmia kohdannut suomalainen päätyy takaisin töihin ammatillisen kuntoutuksen ansiosta. Viime vuonna työeläkevakuuttajien järjestämään työeläkekuntoutukseen osallistui lähes 14 500 henkilöä ja määrä on kasvanut tasaisesti. Kymmenen viime vuoden aikana kuntoutujien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä puolestaan on ollut samaan aikaan merkittävässä laskussa. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 18 600 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli kaikkiaan noin 161 000 henkilöä. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreista tilastoista.

– Jos positiivinen kehitys jatkuu samansuuntaisena, kuntoutujien määrä ylittää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän vuosikymmenen loppuun mennessä, kertoo Työeläkevakuuttajat Telan edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa.

– Työeläkekuntoutus onkin yksi tehokkaimmista keinoista vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä ja pidentää työuria. Sen avulla työeläkejärjestelmä osaltaan osallistuu yhteisiin työllisyystalkoisiin.

Työeläkekuntoutus on lakisääteistä ammatillista kuntoutusta, joka voi sisältää esimerkiksi neuvontaa, valmennusta, työkokeilua ja koulutusta.  Sen tavoitteena on auttaa työntekijää ja yrittäjää jatkamaan työelämässä, kun työkyvyttömyys uhkaa. Yleisin kuntoutusmuoto on työpaikalla tapahtuva työkokeilu, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa.

Työeläkekuntoutuksen järjestävät ja kustantavat työeläkevakuuttajat.

Kuntoutuneelle myös parempi eläke

Työeläkekuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 123 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa koostui kuntoutettaville maksetuista etuuksista, varsinaisten kuntoutuksesta aiheutuvien kulujen osuus oli paljon pienempi. Samana vuonna työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin yhteensä noin 2,1 miljardia euroa.

– Yksilön toimeentulo on aina kuntoutuksen aikana parempi kuin vaihtoehtona oleva työkyvyttömyyseläke. Kuntoutuksen mahdollistamat lisätyövuodet tuottavat myös aikanaan paremman eläkkeen, Elomaa muistuttaa.

Elomaan mukaan kuntoutuksella voi jatkossa olla entistä vahvempi rooli työelämän muutosturvana. Vuonna 2015 työeläkekuntoutuksen päättäneistä 73 prosentilla työkyky oli palannut. Lisäksi kuusi prosenttia oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä eli osittain työkykyisiä.

– Kuntoutujan tai osatyökykyisen voi olla vaikea löytää uutta, terveydentilalleen sopivaa työtä. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että kuntoutuminen myös johtaa työllistymiseen nykyistä vielä useammin, Elomaa korostaa.