Insinööri-lehti

Kuluttajien luottamus ennätystasolla maaliskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut entisestään. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 22,9, kun se helmikuussa oli 20,8 ja tammikuussa 21.

Maaliskuun lukema on korkein mitattu – samaan päästiin syyskuussa 2010. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuoreeseen kuluttajabarometriin.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää eli odotukset omasta ja Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat maaliskuussa jonkin verran helmikuuhun nähden.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat hyvin selvästi.

Maaliskuussa kuluttajien näkemys sekä omasta että Suomen taloudesta oli hyvin valoisa. Arvio myös työttömyyskehityksestä oli optimistinen. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät maaliskuussa ajankohtaa erittäin otollisena lainanotolle. Työlliset kuluttajat kokivat maaliskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt.

Maaliskuussa 46 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 11 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa kolmannes kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.