Insinööri-lehti

Kuluttajat uskovat Suomen talouden kohentuvan

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,9, kun se toukokuussa oli 12,5 ja huhtikuussa 9,8.

Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6.

Kuluttajien odotukset varsinkin Suomen taloudesta paranivat kesäkuussa toukokuuhun ja viime vuoteen verrattuna. Odotukset myös työttömyyskehityksestä ja kuluttajan omasta taloudesta paranivat hieman.

Arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan.
Kesäkuussa kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan olivat yhä varovaiset, mutta Suomen taloudesta jo hyvin valoisat. Arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät ja yleisestä työttömyydestä lähellä pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja myös kestotavaroiden ostamiselle, mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka oli kesäkuussa pitkän ajan keskitasolla.

Kesäkuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.