Insinööri-lehti

Koulutuksen keskeyttäminen väheni

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,4
prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa
koulutuksessa lukuvuoden 2008/2009 aikana. Korkein keskeyttämisprosentti oli ammattikorkeakoulukoulutuksessa
eli lähes yhdeksän prosenttia.

Edelliseen lukuvuoteen verrattuna keskeyttäminen väheni
kaikilla koulutussektoreilla paitsi yliopistokoulutuksessa, jossa
keskeyttäminen pysyi lähes ennallaan. Kun koulutussektoria vaihtaneet,
esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneet, otetaan
huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria
vaihdettiin lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin.
Keskimääräistä enemmän keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla sekä luonnonvara-
ja ympäristöalalla ja keskimääräistä vähemmän sosiaali-, terveys- ja
liikunta-alalla.

 

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.