Insinööri-lehti

Korkeasti koulutettujen työllisyysaste on korkea

Tilastokeskuksen mukaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli 83,8 prosenttia vuonna 2010. Luku oli 15 prosenttiyksikköä suurempi kuin 16–64-vuotiaalla väestöllä keskimäärin.

Työllisyysaste parani kaikilla koulutustasoilla vuoden 2008 taantumaan saakka, jonka jälkeen erityisesti alempien korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste heikkeni väliaikaisesti. Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste on huipputasolla.

Tekniikan alalta valmistuneiden ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste putosi taantuman myötä noin kolme prosenttiyksikköä vajaaseen 88 prosenttiin. Luonnontieteilijöiden työllisyysasteen kehitys oli niin ikään laskeva, Heidän työllisyysasteensa pienentyi 2000–luvulla kahden prosenttiyksikön verran ja oli vajaat 85 prosenttia vuonna 2010.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 1,19 miljoonaa vuonna 2010. Heistä reilut kaksi prosenttia oli ulkomaan kansalaisia. Ulkomaalaisten osuus on kasvanut prosenttiyksikön verran vuosikymmenessä. Samaan aikaan kaikkien 16–74-vuotiaiden ulkomaalaisten osuus on kasvanut 1,7 prosenttiyksikköä. Suurin osa ulkomaalaisista, 37 prosenttia, tuli EU-maista. Muista Euroopan maista tuli 30 prosenttia, Aasiasta 19 prosenttia ja muualta maailmasta 14 prosenttia.