Insinööri-lehti

Korkeakoulujen rahoitusmalli kannustaa tutkintotehtailuun

Insinööriopiskelijaliitto ehdottaa, että korkeakoulujen rahoitusmalli palkitsisi työelämää vastaavasta koulutuksesta. 

Korkeakoulujen rahoitusmalli uudistuu vuoden 2017 alusta. Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta 79 prosenttia tulee koulutuksesta ja loput tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä strategisesta rahoituksesta.

Koulutuksen osuudessa annetaan 40 prosentin paino opiskelijoiden valmistumiselle, ja vuosittaista 55 opintopisteen saavuttamista painotetaan 23 prosentin osuudella. Muut vaikuttavat seikat ovat pieniä. Valmistumisen jälkeinen työllistyminenkin vaikuttaa vain neljän prosentin verran.

Insinööriopiskelijaliitto on erittäin huolestunut 55 opintopistemäärän korkeasta painotuksesta. Se aiheuttaa kouluille tarpeen antaa opiskelijoilleen vaaditun määrän opintopisteitä. Siksi opiskelijoita saatetaan päästää tavallista helpommin kursseista lävitse. Lisäksi opiskelijan suorittamia opintopisteitä pilkotaan kysymättä eri lukuvuosille, jotta 55 opintopisteen tavoite saavutetaan helpommin useampina vuosina.

Insinööriopiskelijaliitto ehdottaa, että opintopisterajojen merkitystä vähennetään. Rahoituksen tulee kannustaa oppilaitoksia järjestämään laadukasta ja työelämää vastaavaa koulutusta. Nykyinen ja tuleva rahoitusmalli jättävät huomioimatta, kuinka hyvin koulutuksella saa koulutusta vastaavaa työtä.

Rahoitusmallin uudistuksessa työllistyneiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta nostettiin kolmesta prosentista neljään. Työllistyminen ei mittaa, onko työntekijä saanut oman alansa työpaikkaa, jolloin ei voida mitata koulutuksen kannattavuutta.

Työelämälähtöisessä mallissa painotetaan valmistuneen opiskelijan laadullista työllistymistä oman alan koulutusta vastaavaan työtehtävään. Korkeakoulut eivät työelämälähtöisessä mallissa kouluta liikaa uusia ammattilaisia aloille, joilla on jo valmiiksi ylitarjontaa työpaikkoihin suhteutettuna.