Suomi tarvitsee satsauksia tutkimukseen ja innovointiin. Kuvassa UPM:n tehdas Kouvolassa.
Insinööri-lehti politiikka

Komissio patistaa Suomea investoimaan

Euroopan komission maaraportti herättelee Suomea rakennemuutokseen ja tuotannollisten investointien tarpeeseen.

Komission julkaisema Suomea koskeva raportti arvioi maan ympäristökestävyyttä, tuottavuuden kasvua, oikeudenmukaisuutta ja makrotaloutta. Raportti nostaa esiin tuottavuuden heikentymisen, väestön ikääntymisen ja verrattain alhaisen työllisyysasteen. Lisäksi tuotannolliset investoinnit ovat edelleen vähäisiä vertailukelpoisiin EU-maihin nähden.

Työvoiman kutistumisen odotetaan Suomessa vaikuttavan suhteellisen pian kasvupotentiaaliin ja julkisen talouden kestävyyteen. Työllisyyden nostaminen ilmoitettuun 75 prosentin tavoitteeseen voi auttaa Suomea vastaamaan väestönkehityksen synnyttämiin haasteeseen ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä.

Kasvupotentiaalia vahvistaisi investointeihin liittyvän talouspolitiikan kohdentaminen inhimilliseen pääomaan, tutkimukseen ja innovointiin, vähähiilisyyteen ja energiasiirtymään sekä kestävään liikenteeseen. Tuottavuuden lisääminen näyttää olevan avain väestörakenteen muutoksen kielteisten vaikutusten kompensoimiseen.

Suomi sijoittuu hyvin sosiaali-indikaattoreiden tulostaulussa, jolla mitataan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden toteutumista. Hyvissä kokonaistuloksissa näkyy Suomen edistynyt hyvinvointimalli ja vahva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu.

Kuva: Elena Noeva /Mostphotos