Insinööri-lehti politiikka

Komissio kohentaa työoloja alustatyössä

Euroopan komissio ehdottaa tänään useita toimia, joilla työoloja alustatyössä voidaan parantaa.

Uusilla säännöillä on tarkoitus varmistaa, että alustojen kautta työskentelevät pääsevät osallisiksi heille kuuluvista työntekijöiden oikeuksista ja sosiaalietuuksista. Työntekijät saavat lisää suojaa, kun perinteistä esimiestyötä korvataan algoritmeilla.

Direktiiviehdotus tarkentaa, milloin alustan katsotaan olevan työnantaja. Jos alustan kautta työllistyvän katsotaan työskentelevän alustalle, hänen on päästävä osalliseksi työntekijälle kuuluvista työntekijän oikeuksista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vähimmäispalkkaa, jos sellainen on käytössä, työehtosopimusneuvotteluita, työaikoja, palkallista lomaa, työsuojelua, työttömyys- ja sairausetuutta ja vanhuuseläkettä.

Sääntöjen ansiosta digitaaliset alustat pystyvät kilpailemaan keskenään tasapuolisesti unionin sisämarkkinoilla.

Alustatalous kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta tekee töitä yli 28 miljoonaa EU:ssa asuvaa henkilöä, ja vuonna 2025 määrän uskotaan nousseen jo 43 miljoonaan. Valtaosa on aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta on arvioitu, että 5,5 miljoonaa henkilöä on luokiteltu virheellisesti itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi.

Kuva: Sten-Åke Stenberg /Mostphotos