Insinööri-lehti

Komissio aikoo parantaa pilliinpuhaltajien suojaa

Euroopan komissio haluaa suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä esimerkiksi omassa organisaatiossaan. Se julkisti eilen direktiiviehdotuksensa, jonka tarkoitus on lisätä whistleblowereiden eli väärinkäytösten ilmoittajien suojaa EU:ssa.

Tällaisia väärinkäytöksiä voivat Finunionsin mukaan olla esimerkiksi organisaation harjoittama veronkierto, korruptio, lakisääteisten tehtävien laiminlyöminen tai ympäristön tuhoaminen.

Direktiiviehdotus tekisi kaikenlaisista väärinkäytösten ilmoittajaan kohdistuvista vastatoimista kiellettyjä ja rangaistavia. Tällaisia voivat olla muun muassa irtisanominen tai alempiin tehtäviin siirtäminen.

Ehdotus sisältää työnantajille selkeät velvoitteet ja noudatettavat menettelyt.

Yli 50 hengen yritysten tai yritysten, joiden vuotuinen liikevaihto on yli kymmenen miljoonaa euroa, on otettava käyttöön sisäiset menettelyt väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelyä varten.

Myös valtion- ja aluehallinnon yksiköillä ja yli 10 000 asukkaan kunnilla on sama velvoite.