Insinööri-lehti

Komissio aikoo lisätä menoja ja tukia Suomelle

Euroopan komissio ehdottaa tulevalle EU-budjettikaudelle uutta Euroopan sosiaalirahastoa ESR+:aa, johon sisältyvät nykyinen ESR ja neljä muuta sosiaaliohjelmaa. Se on saamassa varoja kolme prosenttia enemmän kuin ohjelmat ovat saaneet tähän mennessä yhteensä.

Varoja on tarkoitus käyttää sosiaalisten ongelmien torjuntaan. Niitä ovat muun muassa työttömyys, etenkin nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen. Rahasto vaatii tukensa vastineeksi jäsenmaita toteuttamaan niille suositeltuja uudistuksia. Esimerkiksi Suomea on kehotettu parantamaan työllisyystoimia.

Komissio myös ehdottaa Suomelle vuosiksi 2021–2027 entistä suurempaa alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta. Koheesiovarojen suuruus nousee ehdotuksessa tänä aikana 330 miljardiin euroon.

Varojenjako koko unionissa menee suurelta osin uusiksi, ja tukien painopiste keskittyy eurokriisin runtelemiin Etelä-Euroopan maihin. Uusissa jakoperusteissa korostuvat sosiaaliset seikat, kuten nuorisotyöttömyys, väestön koulutustaso, maahanmuuttajien tilanne ja muuttoliike EU:n ulkopuolelta. Tärkeimpänä kriteerinä säilyy bruttokansantuote.

Suomen osuutta kasvattaa se, että tukea tarvitseviksi alueiksi voidaan katsoa tulevaisuudessa myös ne, joilla bkt asukasta kohden on EU:n keskiarvon tasolla. Myös harva asutus vaikuttaa rahoitukseen.

Aluetuista päättävät jäsenmaat, kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt budjetin.