Insinööri-lehti

Kiire ja aikataulupaineet vievät voiman työsuojelulta

Työsuojeluhenkilöstö arvioi työsuojelulliseen ennaltaehkäisyyn jäävän liian vähän aikaa kiireen ja aikataulupaineiden vuoksi. Ajan hallintaan on työpaikoilla syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta aikaa järjestyy myös kehittämistyölle. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

Tiukat aikataulut ja eri osapuolten aikataulujen yhteensovittamisen haasteet ovat arkea monella työpaikalla.

– Työyhteisön kiireen ja aikapaineiden vuoksi työsuojelutehtäviin ei ehditä kunnolla paneutua, tehdään minimi, reagoidaan ongelmiin ja ennaltaehkäisyyn ei katsota jäävän riittävästi aikaa, toteaa asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta.

Kiire ja aikataulupaineet näkyvät henkilöstön kuormittumisena ja ilmapiirin heikentymisenä, ja osa työsuojeluhenkilöstöstä toi esiin sovittelutapauksien määrän kasvaneen kiireisissä tilanteissa.

Työsuojeluhenkilöstöstä lähes neljännes (23 %) arvioi, että työsuojelutehtävien hoitamiseen on vain melko harvoin tai ei koskaan riittävästi aikaa. He kokevat kiireen ja aikataulupaineiden vaikuttavan kielteisesti erityisesti työpaikan kehittämistoimintaan, työntekijöiden hyvinvointiin sekä esimiestyöhön ja johtamiseen.

Tiukkoja aikatauluja

Yli 70 prosenttia vastaajista raportoi, että omalla työpaikalla työt sisältävät tiukkoja aikatauluja ja yli 50 prosenttia katsoi eri osapuolten aikataulujen yhteensovittamisen olevan usein ongelmallista. Ajallisia haasteita aiheuttavat erityisesti töiden heikko suunnittelu ja organisointi, puutteet ennakoinnissa ja tiedonkulun ongelmat.

Organisaation ulkopuolelta paineita syntyy esimerkiksi asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden sidosryhmien nopeaa reagointia edellyttävistä pyynnöistä ja epärealistisista aikataulutoiveista.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 1–2 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön. Tuorein kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015.