Salo pitää tki-investointien 4 prosentin osuutta bkt:stä vain välitavoitteena korkeampaan.
Insinööri-lehti talous

Kestävä kehitys edellyttää panostuksia tekniikkaan

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo patistaa kansainvälisenä tekniikan päivänä valtiota ja yrityksiä lisäämään t&k-investointeja.

Salo muistuttaa, että tekniikan kehittyminen on välttämätöntä talouskasvun ja kestävän kehityksen varmistamiseksi.

– Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat maailmanlaajuisia haasteita. Niitä ei ratkaista huonontamalla ihmisten elämänlaatua vaan tuottamalla se aiempaa ekologisemmin, Salo sanoo.

Tänään on World Engineering Day eli kansainvälinen tekniikan päivä. Yhdistyneiden Kansakuntien alaisen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon järjestämä teemapäivä edistää maailmalla kestävää kehitystä tekniikan keinoin. Tavoitteena on muun muassa köyhyyden poistaminen, tasa-arvon edistäminen ja ympäristön suojeleminen.

– Tavoitteet eivät täyty itsestään. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvitaan satsauksia sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, Salo sanoo.

Suomen hallitusohjelma tavoittelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen kasvattamista nykyisestä 2,7 prosentista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Salon mielestä neljän prosentin tavoite pitää olla vain välivaihe matkalla korkeampaan osuuteen bkt:stä.

Tki-menot ovat edelleen selvästi pienemmät kuin ne olivat ennen finanssikriisiä. Myös yritykset panostavat kehitykseen laiskasti.

– Puhtaaseen teknologiaan investoimisen ei tietenkään tarvitse olla pelkkää hyväntekeväisyyttä. Pitkällä aikavälillä sillä on valtava tarve ja kansainväliset markkinat, suomeksi sanottuna yrityksille kasvu- ja ansaintapotentiaalia, Salo muistuttaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täyttäminen edellyttää Unescon mukaan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja sen valjastamista käytännön sovelluksiksi. Insinöörejä tarvitaan entistä enemmän hillitsemään ilmastonmuutosta, helpottamaan sopeutumista luonnonmullistuksiin, tukemaan talouskasvua, ylläpitämään hyvinvointivaltiota, kohentamaan ihmisten elämänlaatua ja parantamaan yhteiskuntien vakautta.

– Suomen työmarkkinoilla on yhä paljon osaamista ja insinöörejä vapaana. Tuotekehityksen laajentamiselle on täällä mainiot edellytykset, Salo painottaa.

Miesvaltaiset insinöörialat tarvitsevat myös naisten panosta. Unesco rohkaisee tyttöjä tekniikan alalle, jos maailman parantaminen kiinnostaa. Samalla asialla on Insinööriliitto, joka on tehnyt työtä ammattikunnan tasa-arvon edistämisen eteen muun muassa seminaarisarjalla.

– Meillä on jo pitkään kokemusta, että naiset pärjäävät insinöörialoilla vähintään yhtä hyvin kuin miehet. Maailman pelastamisessa tarvitaan kaikki kyvyt käyttöön, Salo kannustaa.

Tämänpäiväinen World Engineering Day on ensimmäinen tekniikan teemapäivä. Sitä vietetään tästä eteenpäin vuosittain. Päivän viettämisestä päätti Maailman insinöörijärjestöjen liitto WFEO vuonna 2018.