Insinööri-lehti

Kesäkuun työttömyysaste 7,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 kesäkuussa 217 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla.

Työllisiä oli vuoden 2013 kesäkuussa 2 578 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten miesten ja naisten määrä oli pysynyt lähes ennallaan vuoden 2012 kesäkuuhun verrattuna. Yrittäjien määrä väheni ja palkansaajien määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,1 prosenttia mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste kasvoi edellisen vuoden kesäkuusta 0,2 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten 0,5 prosenttiyksikköä 70,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 kesäkuussa 217 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 115 000 ja naisia 101 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 7,8 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,9 ja naisten 7,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 657 000. Heistä työllisiä oli 363 000 ja työttömiä 88 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 451 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 19,6 prosenttia, mikä oli 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.  15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 13,4 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 506 000 henkeä, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten vähittäiskaupassa ja väheni terveyspalveluissa.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä keskimäärin 252 000 henkeä, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2012 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2013 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.