Insinööri-lehti

Kesäkuun työttömyysaste 10 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 kesäkuussa 280 000. Työttömiä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,0 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,2 prosenttia. Työllisiä oli 35 000 vähemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 10,7 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla.

Työllisiä oli vuoden 2015 kesäkuussa 2 526 000 , mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 22 000 ja naisia 13 000 vähemmän kuin vuoden 2014 kesäkuussa.Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 71 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 kesäkuussa 280 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli kesäkuussa 10,0 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 9,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 644 000. Heistä työllisiä oli 345 000 ja työttömiä 101 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 446 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 22,7 prosenttia, mikä oli 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 kesäkuussa 1 293 000 henkeä eli 18 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 153 000, mikä oli 4 000 enemmän vuoden 2014 kesäkuuhun verrattuna.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 463 000. Työllisiä oli 27 000 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten maa-, metsä- ja kalatalouden ja kaivostoiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialoilla ja väheni eniten tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2015 toisella neljänneksellä oli 0,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä keskimäärin 295 000, mikä oli 30 000 enemmän kuin vuoden 2014 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2015 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 10,7 prosenttia. Työttömyysaste oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 1 342 000 henkeä eli 3 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 137 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2015 lopussa kaikkiaan 369 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueella; eniten Uudellamaalla (14 %), Pohjois-Savossa (12 %), Pohjois-Karjalassa (11 %), Etelä-Pohjanmaalla (10 %) ja Pohjanmaalla (10 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 23 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 109 000 henkilöä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 56 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.