Insinööri-lehti

Kemijärvelle nousee biojalostamo

Boreal Bioref aikoo rakentaa Kemijärvelle uuden biojalostamon. Investointi sai lisävarmuutta maaliskuun lopulla, kun kiinalainen sijoitusyhtiö Shanying päätti tulla Boreal Biorefin enemmistöomistajaksi.

Rakennustyöt aloitetaan suunnitelman mukaan tämän vuoden kesällä, ja jalostamo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakentamisen aloittaminen edellyttää vielä ympäristölupapäätöstä ja Kiinan viranomaisten lupia rahoitukseen.

Rakentaminen työllistää arviolta parhaimmillaan 2 700–2 800 henkeä. Jalostamon prosessi työllistää 185 henkilöä, joista arviolta neljännes tai viidennes on työnjohtoa ja eritaustaisia insinöörejä.

Jalostamon edistynein tekniikka on toimitusjohtaja Heikki Nivalan mukaan aaltocell-menetelmä, joka tekee mikrokiteisen selluloosan tuottamisesta halpaa.

– Nykyään se on niin arvokasta, että sitä käytetään lähinnä lääkkeisiin, joiden imeytymistä se parantaa. Kun me tuotamme sitä halvemmalla, sitä voidaan käyttää muun muassa kalojen, märehtijöiden ja siipikarjan rehuun, Nivala kertoo.

Jalostamossa otetaan käyttöön myös orgaanisten aineiden kaasutus. Laitos tuottaa energiaa kaksi kertaa tarpeen verran, eli jalostamo myy sähköä ulospäin.

Biojalostamo käyttää suunnitelman mukaan vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä haketta toimitetaan hankinta-alueella sijaitsevilta sahoilta. Vuosittainen tuotantomäärä on 500 000 tonnia.

Rahoittaja Shanying on kansainvälinen paperiryhmä ja kolmanneksi suurin kotimainen pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Yhtiöllä on pitkät suhteet Suomen sellu- ja paperikoneteollisuuteen. Kiina on Suomen suurin markkinasellun vientikumppani.

Boreal Bioref on suomalainen biotalousyritys, joka suunnittelee ja rakentaa Kemijärvelle nykyaikaisen biojalostamon. Yrityksen tuotantoon kuuluu muun muassa selluloosaa, liukosellua, mikrokiteistä selluloosaa, mäntyöljyä, etanolia, bioenergiaa, biokaasua, maanparannusaineita sekä puupohjaisia sokereita.