Insinööri-lehti

Kasvuyritysten määrä on lisääntynyt

Työ- ja elinkeinoministeriön Yrityskatsauksen mukaan kasvuyritysten määrä on Suomessa lisääntynyt. Kaudella 2008–2011 niitä oli yhteensä 758. Aikaisempaan kauteen (2006–2009) verrattuna kasvuyritysten määrä kasvoi sadalla. Niiden henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2011 lopussa noin 87 000, liikevaihto 18 miljardia euroa ja jalostusarvo viisi miljardia euroa.

Kasvuyritykseksi määritellään yritys, jonka henkilöstö kasvaa kolmen vuoden tarkastelujaksolla vähintään keskimäärin 20 prosenttia vuodessa.

Näiden osuus kaikista Tilastokeskuksen yritysrekisterin yrityksistä oli vuonna 2011 vain 0,24 prosenttia, mutta niiden osuus yritysten henkilöstöstä, liikevaihdosta tai jalostusarvosta oli yli 20-kertainen.

Kasvuyritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstön, liikevaihdon ja jalostusarvon lisäyksestä kaudella 2008–2011 oli noin puolet, kun tarkastelusta suljetaan pois aloittaneet, alle kolme henkeä työllistäneet ja maatalouden yritykset.

Nopeimmin ovat kasvaneet konserneihin kuuluvat kasvuyritykset

Kasvuyrityksistä 40 prosenttia kuului konserniin. Näiden yritysten osuus kasvuyritysten henkilöstöstä oli 75 prosenttia ja liikevaihdosta jopa 85 prosenttia vuonna 2011. Kymmenen suurimman kasvuyrityksen henkilöstö oli vuoden 2011 lopussa 30 prosenttia kaikkien kasvuyritysten henkilöstöstä. 50 suurinta yritystä työllisti puolet kaikkien kasvuyritysten henkilöstöstä. Suurimmat yritykset olivat lähes aina konsernissa.

Kasvuyrityksistä runsaan 400:n (55 %) voidaan arvioida olevan aidon kasvun yrityksiä. Tällaiset yritykset eivät kuulu konserniin, eivät ole olleet osallisena fuusiossa eivätkä ulkomaisessa omistuksessa.

Näiden yritysten osuus kasvuyritysten henkilöstöstä oli vuoden 2011 lopussa vain 24 prosenttia ja liikevaihdosta 13 prosenttia. Aidot kasvuyritykset kasvoivat tarkastelukaudella hitaammin kuin vertailuryhmän muut kasvuyritykset.