Insinööri-lehti

Kasvupalvelujen monipuolistaminen lähti lausunnoille

Työllisyyspalveluita tarvitseville korkeakoulutetuille on tulossa entistä enemmän vaihtoehtoja. Asiaan liittyvä lakiesitys annettiin eilen lausuntokierrokselle.

Esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä on tarkoitettu tuomaan yksityisiä työvoima- ja yrityspalveluita työnhakijoiden avuksi työ- ja elinkeinoviranomaisten rinnalle.

– Korkeakoulutettujen kannalta on hyvä, että vaihtoehtoja työllisyyspalvelujen palveluntuottamiseen tulee, kiittää Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Muutos liittyy kasvupalvelu-uudistukseen ja sitä laajempaan maakuntauudistukseen, jossa kuntien ja valtion välille syntyy kolmas hallinnon taso. Maakunnat vastaavat tulevaisuudessa työnhakijoiden haastatteluista, palvelutarpeesta ja työllistymissuunnitelmasta.

– Palveluiden keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin on välttämätöntä. Pelkästään sillä, että palveluja siirretään maakuntien vastuulle, ne eivät parane. Tarvitaan myös laadullista kehittämistä, Oksa huomauttaa.

Ammattiliittojen urapalveluiden rooli kasvaa tulevaisuudessa, ja jäsenille tarjottu palvelu laajenee, Oksa arvioi.

– Insinööriliitto tarjoaa jo nyt sekä työnvälitystä että laajoja urapalveluita, mutta tulevaisuudessa nämä voivat olla entistä suurempi osa palveluitamme.