Insinööri-lehti

Kasvu näkyi teollisuudessa ja viennissä

Heinäkuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto puolestaan laski heinäkuussa 0,5 prosenttia edelliskuukaudesta.

Kesäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,8 prosenttia eikä 3,0 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta.

Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin kahdeksan, jalostus kolme ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden heinäkuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi

Teollisuuden liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkaimmillaan kemianteollisuudessa 7,5 prosenttia, metsäteollisuudessa 7,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa 5,1 prosenttia.

Kaikkien teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta. Voimakkaimillaan liikevaihto kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa 15,2 prosenttia. Toimialalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto -toimialalla, 5,8 prosenttia edellisvuodesta.

Palveluiden ulkomaankauppa kasvoi

Palveluviennin kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä seitsemän prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myös palvelutuonti kasvoi seitsemän prosenttia.

Palveluviennin kasvuun vaikuttivat erityisesti rakentamisen ja projektitoimitusten, kuljetuspalveluiden ja muiden liike-elämän palveluiden viennin kasvu. Ruotsi oli merkittävin tavaroiden ja palveluiden vientimaa Suomelle tämän vuoden alkupuoliskolla.

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi kuusi prosenttia ja tuonti viisi prosenttia vuoden  toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi kuusi prosenttia ja tavaratuonti kolme prosenttia.