Insinööri-lehti

Kansantalouden tuotanto pieneni syyskuussa 2012

Kausitasoitettu tuotanto pieneni syyskuussa 0,5 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna tuotanto oli yhden prosentin edellisvuoden vastaavaa kuukautta alemmalla tasolla. Elokuun työpäiväkorjattu tuotanto pieneni tarkentuneiden tietojen mukaan 0,2 prosenttia (oli -0,6 prosenttia) edellisvuoden elokuusta.

Palvelut pieneni yhden prosentin vuoden 2011 syyskuusta. Jalostuksen ennakoidaan pysyneen edellisvuoden tasollaan. Alkutuotanto pieneni viisi prosenttia. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen. Palvelut sisältää kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.

Bruttokansantuotteen ja työllisyyden ennakoitu kehitys vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvaneen 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan BKT oli 0,8 prosenttia alemmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen 0,4 prosenttia ja tehtyjen työtuntien vähentyneen 0,1 prosenttia vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä.

Tiedot perustuvat tuotannon suhdannekuvaajan ennakkotietoihin