Insinööri-lehti

Kaksi kolmesta kuntoutujasta palasi töihin

Vuonna 2012 kaksi kolmesta kuntoutujasta palasi takaisin töihin ja 15 prosenttia siirtyi eläkkeelle. Merkittävää on, että eläkkeelle siirtyneistä lähes puolet siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastoraportti.

Tyypillinen työeläkekuntoutuja tulee työelämästä ja yksityiseltä sektorilta. Kuntoutujan keski-ikä vuonna 2012 oli 46 vuotta ja diagnoosina oli jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Valtaosalla itse kuntoutuminen toteutui työpaikkakuntoutuksena. Toimeentulon turvaamiseksi maksettiin kuntoutuksen ajalta työelämästä tulevalle kuntoutusavustusta tai kuntoutusrahaa keskimäärin 2 448 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2012 työeläkekuntoutujia oli 11 138 ja kuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat 93 miljoonaa euroa.