Insinööri-lehti

Julkisten menojen leikkaukset vähentävät työllisyyttä

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Tämän vuoden osalta ennustetta on alennettu 0,2 prosenttiyksikköä lähinnä näköpiirissä olevan Suomen Venäjä-viennin voimakkaan vähentymisen vuoksi. 

Julkisen talouden tasapainottaminen nousee tutkimuslaitoksen mukaan tärkeimmäksi lähiajan tavoitteeksi. Liiallinen äkkijarrutus julkisessa taloudessa on suurin riski.

Talousennusteen mukaan julkiset menot, mukaan lukien sosiaalimenot, kasvavat ensi vuonna reaalisesti 0,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot kasvaisivat vain 0,1 prosenttia.  Kokonaisveroasteen arvioidaan nousevan tämän vuoden 44,2 prosentista 44,4 prosenttiin ensi vuonna. 

Tutkimuslaitoksen mukaan oletettu kireähkö finanssipolitiikka ja talouskasvun voimistuminen painaisivat julkisen talouden alijäämän tänä vuonna 2,8 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen viime vuoden 3,4 prosentista. Alijäämän bkt-suhde alenisi 2,2 prosenttiin ensi vuonna.

Palkansaajien tutkimuslaitos muistuttaa, jos julkisia menoja leikataan ensi vuonna 2,1 miljardia euroa, bruttokansantuotteen arvioitu kasvuvauhti alenisi 1,6 prosentista 0,6 prosenttiin. Tämä heijastuisi työmarkkinoille ja vähentäisi työllisten määrää noin 24 000 henkilöllä jo ensimmäisenä vuonna.

Suomen kilpailukyky parantunut

Suomen kilpailukyky on ennusteen mukaan parantunut lähes kaikkiin kilpailijamaihin verrattuna. Viimeisten 12 kuukauden aikana esimerkiksi teollisuuden työvoimakustannukset tuntia kohden ovat nousseet euroalueella keskimäärin 1,3 prosenttia, Saksassa 1,7 prosenttia ja Ruotsissa 3,4 prosenttia. Sen sijaan Suomessa teollisuuden työvoimakustannukset ovat laskeneet 0,6 prosenttia.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan Suomen hintakilpailukyvyn viimeaikainen parantuminen ja Euroopan kasvun nopeutuminen tukevat viennin kasvua.  Viennin, yksityisen kulutuksen ja investointien piristyminen nopeuttavat talouskasvua.

Vienti kasvuun

Suomen viennin määrän ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,9 prosenttia viime vuodesta ja ensi vuonna viennin kasvu nopeutuu 3,6 prosenttiin. Suomen vienti kasvaa nopeimmin Yhdysvaltoihin. Sen sijaan Suomen vienti Venäjälle on supistunut merkittävästi. Tänä vuonna Venäjän vienti väheni noin 20 prosenttia, mutta ensi vuonna muutoksen arvioidaan olevan pienempi.

Talousennusteen mukaan työttömyys vähenee Suomessa vasta ensi vuonna.  Tänä vuonna työllisyys nousee hieman, keskimäärin vain 0 3 prosenttia, mutta ensi vuonna se kohenee vähän nopeammin, eli 0.5 prosenttia.  Työllisyyden ja työvoiman määrän muutosten seurauksena työttömyysaste nousee kuluvana vuonna keskimäärin 8,9 prosenttiin ja laskee ensi vuonna 8,7 prosenttiin