Insinööri-lehti

JUKO ehdottaa valtion yhteistoimintalain uudistamista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ehdottaa valtion yhteistoimintalain uudistamista ja esittää, että uusi hallitus huomioi työelämän muutostarpeet hallitusohjelmassaan sekä aloittaa lakiuudistuksen valmistelun.

Viimeisin esimerkki valtion yhteistoimintalain toimimattomuudesta on ollut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten YT-prosessi, jonka tuloksena ELY-keskukset irtisanovat 85 henkilöä ja vähentävät seuraavan kolmen vuoden aikana erilaisilla järjestelyillä reilusti yli 700 henkilötyövuotta. Irtisanomisten taustalla ovat lähes kahdeksan kuukautta kestäneet neuvottelut, johon liittyvät mittavat ohjaavien ministeriöiden (TEM, MMM, LVM, YM) ja Liikenneviraston johtamat organisaatiomuutokset.

– Organisaatiomuutokset toteutettiin kiireellä ja huonosti henkilöstöä kuullen. Keskeinen ongelma oli ohjaavien tahojen erilaiset valmiudet toteuttaa YT-prosessia lain mukaisesti. Tämän seurauksena eri vastuualueiden henkilöstö on joutunut eriarvoiseen asemaan keskenään. Olemme koko prosessin ajan joutuneet huomauttamaan työnantajaa YT-lain noudattamatta jättämisestä, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan JUKOlainen pääluottamusmies Pekka Liimatainen.

– Laadimme YT-neuvottelujen aikana ELY-keskusten henkilöstöjärjestöjen yhteistyönä säästöehdotuksen. Esitimme yhteistoimintalain hengessä neuvotteluesityksen toimintasuunnitelman muuttamista siten, että esitetty tuotannollinen ja taloudellinen tila saavutettaisiin lomautuksilla, toimintamenosäästöillä ja eläköitymisillä. Työnantaja ei suostunut, vaan lähti irtisanomisten tielle, Liimatainen ihmettelee.

JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Niemisen mielestä valtion yhteistoimintalaki on nykyisellään tullut tiensä päähän.

– Laista on käytännössä tullut lähinnä irtisanomislaki. Tarvitsemme työelämään muutoksia, jotka kannustavat aitoon yhteistoimintaan. Tiedon tulee olla läpinäkyvää myös henkilöstölle ja osapuolten tulee selvittää henkilöstövähennysten perusteet yhdessä ja nykyistä perusteellisemmin.