Insinööri-lehti

Joustava hoitoraha vahvistaisi naisten asemaa työelämässä

Akava kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esitystä alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatusta uudesta hoitorahasta. Joustava hoitoraha helpottaisi työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Lisäksi se kannustaisi siirtymään kotihoidon tuelta sellaiseen osa-aikatyöhön, jonka rinnalla myös pienten lasten hoitaminen onnistuu.

Esitetyssä mallissa on kaksi porrasta. Hoitoraha olisi 240 euroa kuukaudessa, kun keskimääräinen viikottainen työaika on enintään 22,5 tuntia tai 60 prosenttia alan kokopäivätyöajasta. Jos taas viikoittainen työaika on 22,5–30 tuntia tai 80 prosenttia alan kokopäivätyöajasta, on etuus 160 euroa kuukaudessa. 

– Nykyään vallitseva kokoaikatyön kulttuuri saa äidit usein jäämään pidemmiksi jaksoiksi kotiin, koska valinta on käytännössä tehtävä täyspäiväisen työn tai lastenhoidon välillä, huomauttaa Akavaa työryhmässä edustanut asiantuntija Tarja Arkio.

Hän uskoo, että joustava hoitoraha kannustaisi myös isiä osa-aikatyön tekemiseen.

– Isät käyttävät vielä heikosti lakisääteistä oikeuttaan lyhentää työaikaa pienten lasten hoitamiseksi. Joustava hoitoraha on taloudellisesti kannustavampi kuin nykyinen osittainen hoitoraha, joten isätkin toivottavasti käyttäisivät sitä hyväkseen. Etuuden kaksi tasoa toisivat perheille myös valinnanvapautta.

Joustavan hoitorahan käyttöönotto edellyttäisi Arkion mukaan kuitenkin malttia, koska se lisäisi päivähoidon tarvetta.

Suomalaista perhevapaajärjestelmää tulisi uudistaa ja yksinkertaistaa kokonaisuutena. Akava esittää 6+6+6-mallia, jossa viimeinen, vanhempien yhteinen kuuden kuukauden jakso tulisi voida käyttää siten, että osa-aikatyötä tekeville vanhemmille maksetaan vanhempainrahaa ajallisesti merkittävästi nykyistä pidempään. Tällöin olisi uudistettava myös nykyistä kotihoidontukijärjestelmää.