Joel Salminen
Insinööri-lehti työmarkkinat

Joel Salminen yhteistoiminta-asiamieheksi

Valtioneuvosto nimitti tänään oikeustieteen maisteri Joel Salmisen yhteistoiminta-asiamiehen.

Virka alkaa maaliskuun alussa ja kestää viiden vuoden määräajan.

Salminen siirtyy virkaan Tekniikan akateemiset TEKin johtajan tehtävästä. Hänellä on 20 vuoden järjestöjohtamiskokemus, minkä lisäksi hän on toiminut viiden vuoden ajan juridisissa asiantuntijatehtävissä.

Yhteistoiminta-asiamies ryhtyy työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan yhteistoiminta-asiamiehen toimiston päälliköksi. Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston tehtävänä on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa valvomalla yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Lisäksi yhteistoiminta-asiamiehen toimisto valvoo henkilöstörahastoja.

Yhteistoiminta-asiamiehen virkaan haki 16 henkilöä.

Kuva: TEK