Nokian pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Iso osa Nokialta irtisanotuista on työllistynyt

Nokian kriisivuosien 2009–2014 aikana irtisanotuista 77 prosenttia on Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksen mukaan löytänyt uuden työpaikan.

Suomen ict-ala on kasvanut työntekijämäärältään entisiin mittoihin, sillä muut alan yritykset ovat kasvaneet. Entisistä nokialaisista 86 prosenttia on työllistynyt yrityksiin ja loput julkiselle sektorille tai muualle. Suurin osa on työllistynyt palvelusektoriin.

Vajaat kymmenen prosenttia irtisanotuista ei ole töissä. Heistä eläkkeelle on siirtynyt kuusi ja opiskelemaan kolme prosenttia.

Neljällä prosentilla on jokin muu työmarkkinastatus. Osa heistä on lähtenyt ulkomaille esimerkiksi sijoittajiksi.

Ict-alalla tapahtui iso rakennemuutosvuoden 2008 jälkeen, kun Nokian matkapuhelinten kysyntä romahti. Nokia irtisanoi Suomen-yksiköistään yli 21 300 henkilöä.

Ex-nokialaisten työllistymisen todennäköisyyttä kasvattivat koulutus ja ylempi toimihenkilöasema. Työllistymisen todennäköisyyttä alensivat korkea ikä. Naiset työllistyivät miehiä harvemmin.

Kuva: Villeke / CC 3.0