Insinööri-lehti

Insinööriliitto vaatii Maahanmuuttovirastoa ruotuun

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo on suivaantunut Maahanmuuttoviraston leväperäisestä suhtautumisesta erityisasiantuntijoiden oleskelulupien myöntämisessä.

– Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Maahanmuuttovirasto ei noudata edes omia lupien myöntämiselle asettamiaan ohjeita ja kriteerejä. Suomalaiselle viranomaiselle pitää myös olla selvää, mitä rahapalkka tarkoittaa. Jos ei edes Maahanmuuttovirasto toimi sovittujen pelisääntöjen mukaan, villi meno on laitettava kuriin asettamalla eritysasiantuntijoiden työluville yrityskohtainen tarveharkinta, jonka tekemiseen työntekijöiden edustajat osallistuvat, Salo sanoo.

Yleisradio on selvittänyt Maahanmuuttoviraston myöntämien erityisasiantuntijoiden oleskelulupien määriä ja perusteita vuosina 2014–2016. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan oleskelulupia myönnetään miten sattuu. Erityisasiantuntijan oleskeluluvan edellytyksiä ovat muun muussa korkeakoulutus ja vähintään noin 3 000 euron palkka, mutta selvityksen mukaan kriteerit ovat jääneet ”kuolleeksi kirjaimeksi”.

– Palkkavaatimusta on kierretty esimerkiksi laskemalla palkkaan mukaan päivärahoja. Erityisasiantuntijan oleskelu- ja työluvan hakijalla pitäisi olla sellaista osaamista, jota meiltä puuttuu tai ei ole työmarkkinoilta saatavilla. Ilmeisesti tällaista asiaa luvan myöntävä viranomainen ei selvitä lainkaan vaan lupa irtoaa sitä hakeneelle yritykselle kuin Manulle illallinen, Salo toteaa.

– Jos tiedot pitävät paikkansa, esimerkiksi Nokialla on vuosien varrella maksettu Suomessa töitä tekeville ulkomaalaisille jopa alle 1 000 euron palkkaa. Kyllä yritysten pitää toimia maan lakien mukaisesti.

Salo uskoo, että ongelma on paljon tilastojen osoittamaa laajempi. Hänen mielestään valtiovallan ja viranomaisten on korkea aika herätä todellisuuteen ja puolustaa suomalaista yritystoimintaa ja työvoimaa.

– Korostan, että kyse ei ole työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen puuttumisesta vaan maan lakien noudattamisesta, Salo toteaa.