Insinööri-lehti työmarkkinat

Insinöörien työttömyys vähenee ennusteen mukaan vuonna 2022

Talouden palautuminen ja yleinen talouskasvu näkyvät kuluvana vuonna insinöörien työttömyyden vähenemisenä, mutta työllistymistä tukevia toimia tarvitaan edelleen.

Työttömien insinöörien määrä uhkaa jäädä 4 000 ihmisen tasolle.

– Insinöörien työttömyys laskee trendinomaisesti kuluvana vuonna niin lyhyen aikavälin kuin koko vuoden käsittävässä ennusteessa, mutta työttömyyden oletetaan jäävän edelleen koronaa edeltävää tasoa korkeammalle, sanoo ennusteen tehnyt Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri.

Ennuste perustuu Insinööriliiton omiin laskelmiin siitä, miten insinöörien työttömyys reagoi yleiseen talouskehitykseen. Koronapandemian ja sen aiheuttaman heikon talouskehityksen seurauksena insinöörien työttömyys luonnollisesti nousi. Erityisesti heikentynyt tilanne näkyi lomautettujen määrän kasvuna. Lomautusten määrä on kuitenkin palautunut lähes normaalille tasolle vuoden 2021 aikana. Taloustilanteen parantuessa myös insinöörien työllisyyden kehitys näyttää positiiviselta.

Työttömien insinöörien työllistymistä tukevina keinoina nähdään esimerkiksi työsopimuslain kehittäminen työllistymisvapaan osalta, työttömyysturvan suojaosuuden korottaminen pysyvästi korona-ajan poikkeuslain aikaiseen 465 euroon neljässä viikossa ja 500 euroon kuukaudessa, pidempänä oikeutena opiskella työttömyysturvan aikana lyhytkestoisesti ja pitkäaikaistyöttömien osalta palkkatuen saamisen helpottamisena.

Insinööriliitto seuraa insinöörien työttömyyttä ja päivittää omaa ennustettaan Suomen Pankin talousennusteiden julkaisujen mukaan.

Kuva: Sean Nel /Mostphotos