Palkkatuella voidaan turvata monen koulutetun työuran jatkuminen eläkkeelle asti.
Insinööri-lehti työelämä

Ikääntyneiden työllisyys ei kohene pelkällä lisäpäivien poistamisella

Insinööriliitto vaatii hallitukselta toimia ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyden edistämiseksi.

Insinööriliitto pitää valtiovarainministeriön esittämää työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poistoa perusteltuna, jos samalla kohdistetaan toimia ikääntyneiden työllisyyteen.

Liiton puheenjohtaja Samu Salo painottaa, että mekaaninen lisäpäivien poisto ei yksinään ole riittävä keino yrittää parantaa työllisyyttä. Ikääntyneet, yli 55-vuotiaat työntekijät ovat työllistymisen kannalta haastava joukko, jonka työllistyminen edellyttää lisää resursseja.

– Mekaaninen lisäpäivien poistaminen synnyttää vain maahan joukon ihmisiä, joiden työllistyminen on vaikeaa, mutta tulot vähenevät dramaattisesti, hän sanoo.

Salon mukaan liiton tavoite on sama kuin maan hallituksella: turvata ja löytää ihmisille työtä. Se ei kuitenkaan saa tapahtua ajamalla osaa pitkän työuran tehneitä ihmisiä työuran loppuvaiheessa taloudelliseen ahdinkoon.

– Eläkeputki on ollut ikääntyneille työttömille turvaverkko. Tavoitteena pitää olla pitää yhä useampi ihminen työssä kiinni eläkepäiviin saakka, Salo painottaa.

Insinööriliitto esittää, että jos eläkeputki lyhennetään tai katkaistaan, säästyneet varat kohdistetaan ikäryhmän työllistämistoimiin, kuten palkkatukeen ja henkilökohtaiseen neuvontaan.

– Vaikka eläkeputken lyhentämisen on laskettu parantavan työllisyyttä, sen poistaminen ei luo yhtään uutta työpaikkaa. Esimerkiksi insinöörialoilla haaste pitää varttuneempi ammattikunta kiinni työelämässä näkyy. Intoa ja halua jatkaa työelämässä on, mutta työnantajalle se ei aina riitä.

Salo uskoo, että esimerkiksi palkkatuella voidaan turvata monen koulutetunkin työuran jatkuminen eläkepäiviin saakka. Suomessa sen käyttö on kuitenkin merkittävästi alhaisempaa kuin muissa pohjoismaissa.

– Palkkatuki on liian vähän hyödynnetty mahdollisuus suomalaisessa työllisyyspolitiikassa. Selvitysten mukaan palkkatuen nosto pohjoismaiselle tasolle toisi jo tällä hallituskaudella 36 000 uutta työllistä. Kustannusten kasvua tasoittaa työttömyysturvamenojen vähentyminen ja verotulojen kasvu, Salo sanoo.

Hänen mielestään palkkatuen ympärillä on liikaa kielteistä kaikua. Palkkatuki ei tarkoita ihmisen työkyvyn alentumaa tai vajavaisuutta.

– Tällä hetkellä ihminen joutuu aivan liikaa itse markkinoimaan yrityksiin omaa palkkatukeaan. Yritysten on syytä myös aktivoitua enemmän palkkatuen mahdollisuuksien käytössä, Salo painottaa.

Kuva: Shutterstock