Insinööri-lehti

Huhtikuun työttömyysaste 9,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli huhtikuussa 264 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 10,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 9,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,1 prosenttia.

Työllisiä oli huhtikuussa 2 422 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 5 000 enemmän ja naisia 12 000 vähemmän kuin vuoden 2015 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 67,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 0,8 prosenttiyksikköä 68,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 67,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 638 000. Heistä työllisiä oli 233 000 ja työttömiä 94 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 327 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 28,7 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli huhtikuussa 1 423 000 henkeä eli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 132 000, mikä oli 9 000 enemmän vuoden 2015 huhtikuuhun verrattuna

TEM: Huhtikuussa 340 900 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 340 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 10 000:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 500 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 42 900.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 121 200, mikä on 17 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 128 900 eli 2 100 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi selvästi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 60 200 eli 16 600 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 107 600 työpaikkaa, mikä on 16 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 35 300 henkilöä, mikä on 2 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 24 400 henkilöä, mikä on 3 700 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.