Insinööri-lehti

Helmikuun työttömyysaste oli 9,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli helmikuussa 248 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,4 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 10,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 8,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 0,2 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 66,4 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 639 000. Heistä työllisiä oli 220 000 ja työttömiä 70 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 290 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 24,1 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli helmikuussa 1 480 000 henkeä eli 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 156 000, mikä oli 35 000 enemmän viime vuoden helmikuuhun verrattuna.

Helmikuussa 361 000 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa yhteensä 361 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 7 100:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 200 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 46 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 58,1 prosenttia, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 122 000, mikä on 19 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 133 900 eli 2 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuun aikana 59 500 eli 3 500 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 106 600 työpaikkaa, mikä on 5 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 41 400 henkilöä, mikä on 3 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 30 500 henkilöä, mikä on 4 300 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 2 500 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni tammikuusta helmikuuhun 900:lla.