Insinööri-lehti

Helmikuun työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013
helmikuussa 231 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste
oli 8,7 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 7,7 prosenttia.
Miesten työttömyysaste oli 9,7 ja naisten 7,6 prosenttia. 

Työllisiä oli vuoden 2013 helmikuussa 2 432 000, mikä oli 26 000 vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla mutta
kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2012 helmikuuhun verrattuna. Yrittäjien
määrä väheni, kun taas palkansaajien määrä pysyi ennallaan.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 67,6
prosenttia mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten
työllisyysaste laski 1,2 prosenttiyksiköllä 67,2 prosenttiin. Naisten työllisyysaste
nousi 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 68,1 prosenttia.

Työttömiä oli vuoden 2013 helmikuussa 231 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin
edellisen vuoden helmikuussa. Työttömiä miehiä oli 132 000 ja naisia 99 000
henkeä.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 660 000. Heistä työllisiä
oli 235 000 ja työttömiä 64 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli
näin ollen 300 000. 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus
työvoimasta, oli helmikuussa 21,5 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä
suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2013 lopussa kaikkiaan 291 000
työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua.
Työttömien työnhakijoiden määrä oli 37 000 suurempi kuin edellisen vuoden
helmikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden helmikuusta kaikkien ELY-keskusten
alueella; eniten Varsinais-Suomessa (21 %), Pirkanmaalla (20 %) ja Uudellamaalla
(19 %) sekä Ahvenanmaalla (21 %). Helmikuun lopussa työ- ja
elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 26
000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle
25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden
helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 56 000
uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.