Insinööri-lehti

Heinäkuun työttömyysaste oli 7,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 heinäkuussa 214 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 8,4 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli vuoden 2016 heinäkuussa 2 525 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 71,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 1,1 prosenttiyksikköä 72,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 69,9 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 636 000. Heistä työllisiä oli 325 000 ja työttömiä 54 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 380 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 14,3 prosenttia, mikä oli 3,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 heinäkuussa 1 369 000 henkeä eli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 165 000, mikä oli 22 000 enemmän vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2016 lopussa kaikkiaan 378 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella; eniten Kainuussa, Hämeessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 22 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 99 000 henkilöä, mikä oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 55 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.