Insinööri-lehti

Harjavaltaan nousee akkutehdas

Monikansallinen kemian alan yritys BASF on päättänyt sijoittaa ensimmäisen uusia akkumateriaaleja valmistavan tehtaansa Harjavaltaan. Euroopan markkinoita palveleva tehdas rakennetaan omalle tontilleen Nornickelin eli Norilsk Nickelin omistaman nikkeli- ja kobolttijalostamon läheisyyteen.

Investointi on osa BASF:n viime vuonna julkistamaa 400 miljoonan euron monivaiheista investointiohjelmaa, ja jatkeena tänä vuonna Harjavallassa käynnistetylle akkumateriaalien koetuotannolle.

Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2020 loppupuolella, ja sen tuotantokapasiteetti riittää akkumateriaalien toimittamiseen noin 300 000 täyssähköautoon. Harjavallan uusi tehdas tulee hyödyntämään paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, mihin kuuluu vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassaa.

BASF ja Nornickel ovat solmineet pitkäaikaisen sopimuksen nikkeli- ja kobolttiraaka-aineiden markkinaehtoisista toimituksista Nornickelin metallijalostamosta. Sopimus takaa paikallisten raaka-aineiden varmat toimitukset Euroopan akkuvalmistajille.