Insinööri-lehti

Hallitus tarvitsee lisätoimia tavoitteidensa saavuttamiseksi

Suomen hallitus ei saavuta nykytoimin työllisyys- ja finanssitavoitteitaan, arvioi Talouspolitiikan arviointineuvosto tänään julkaistussa raportissaan.

Suomen talous on elpymässä vuonna 2008 alkaneesta taantumasta. Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna noin kolme prosenttia, ja joulukuun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia.

Työllisyys kasvoi 80 000 henkilöllä vuoden 2016 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun mennessä. Työllisyysaste oli viime marraskuussa 70,4 prosenttia, ja nykyisten ennusteiden mukaan se on hieman alle 71 prosenttia nykyisen hallituskauden lopussa vuonna 2019. Hallitus ei siten saavuta nykytoimin työllisyysasteen nostoa 72 prosenttiin.

Julkinen talous on yhä kestämättömässä tilassa. Velaksi elämisen piti loppua vuoteen 2021 mennessä. Viimeisimpien ennusteiden mukaan hallitus ei täytä asettamiaan alijäämätavoitteita. Julkisyhteisöjen menojen kasvu on hidastunut, mutta veronalennukset heikentävät budjettitasapainoa.

Koulutusjärjestelmää on ajettu alas. Suomalaisten opiskelijoiden määrä on laskenut, ja tulokset ovat huonontuneet, vaikka koulutus on kannattava sijoitus sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Arviointineuvosto suosittaa, että hallitus lisää koulutusta kaikilla tasoilla.

Korkeakoulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tukea on vähennetty. Arviointineuvosto pitää t&k-menojen leikkaamista ymmärrettävänä, koska Suomen kaltaisesta avotaloudesta hyödyt valuvat helposti ulkomaille. Sen sijaan hallitus on kohdentanut rahoitusta tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin, mutta arviointineuvosto suosittaa, että hyödyt punnitaan tarkasti kustannuksia vasten.