Insinööri-lehti

EU:n budjettiesitys satsaa tutkimukseen ja koulutukseen

Euroopan komission eilen esittämä EU:n budjetti nostaisi tutkimuksen ja koulutuksen osuutta tuntuvasti. Akava ja Insinööriliitto pitävät esitystä oikean suuntaisena.

Komissio esittää EU:n tutkimusohjelmavaroihin kymmenien prosenttien korotusta ja koulutusohjelma Erasmuksen varojen kaksinkertaistamista. Tutkimus ja koulutus luovat tulevaisuuspanostuksina kasvua ja työllisyyttä sekä vahvistavat Euroopan asemaa globaalissa kilpailussa.

– Unionilla on vielä pitkä matka maatalousunionista innovaatio- ja teknologiaunioniksi. On kuitenkin hienoa, että esityksessä varojen jaossa liikutaan tähän suuntaan, arvioi Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Budjetin yhteydessä on käyty keskustelua siitä, voidaanko budjettia kasvattaa nykyisestä ja pitäisikö jäsenmaiden maksujen ja saamisten vastata nykyistä paremmin toisiaan.

– EU:n budjettia ei pidä tarkastella maksuosuuksien valossa, vaan sen kautta, mitä niillä saadaan aikaan. Nyt liikutaan oikeaan suuntaan. Voi kuitenkin kysyä, onko todella niin, että uusiin kohdennuksiin ei olisi löydettävissä tehostamista nykyisen budjetin sisältä maksujen kasvattamisen sijaan, Oksa punnitsee.

Akava on puolustanut myös Suomen maksuosuuden kasvattamista, koska se on Suomen pitkän aikavälin etu.

– Yhä useammat asiat ja alat vaativat yhteistä eurooppalaista toimintaa. Tuoreina esimerkkeinä ovat esitykset EU-panostuksista uusiin haasteisiin, kuten tekoälyyn ja turvallisuuteen, katsoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.