Insinööri-lehti

EU-tuomioistuin: Vuokratyövoiman käyttöä saa rajoittaa

Vuokratyövoiman käytön rajoittaminen työehtosopimuksella on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyväksyttävää.

Euroopan unionin tuomioistuin julkisti eilen tuomion Shell Aviation Finlandin vuokratyövoiman käyttöä koskevassa kiistassa. Tuomion mukaan yleissitovan työehtosopimuksen kielto käyttää vuokratyövoimaa pysyväisluonteisesti vakituisen henkilökunnan rinnalla ei ole EU:n vuokratyödirektiivin vastainen.

SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten pitää ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta.

Tuomion mukaan kansallisella tuomioistuimella ei ole velvollisuutta jättää soveltamatta kansallisen oikeuden säännöksiä ja määräyksiä, vaikka ne sisältäisivät direktiivin vastaisia vuokratyön käytön kieltoja tai rajoituksia. Siten esimerkiksi suomalaisen tuomioistuimen on perustettava päätöksensä sitovaan työehtosopimukseen, vaikka se sisältäisi vuokratyötä koskevia rajoituksia.

EU-tuomioistuin linjaa vuokratyödirektiivin koskevan ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joita Suomessa ovat eduskunta ja hallitus. Vain näillä on tarkasteluvelvoite sen varmistamiseksi, että mahdolliset vuokratyön käyttöön liittyvät kiellot ja rajoitukset ovat perusteltuja.

– Tuomio merkitsee, ettei EU:n perusoikeuksiin kuuluvaa työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeutta voi rajoittaa vuokratyödirektiivillä, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliittoa AKT:tä EU-tuomioistuimessa edustanut Hellsten toteaa.

EU-tuomioistuimen päätöksen taustalla on AKT:n työtuomioistuimessa nostama kanne. AKT nosti vuonna 2012 kanteen Shell Aviation Finland Oy:tä ja työnantajaliitto Öljytuote ry.tä vastaan, koska Shell oli käyttänyt vuokratyöntekijöitä pitempiaikaisesti ja rikkoi näin liiton mukaan työehtosopimusta.

AKT:n solmima yleissitova säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimus rajaa vuokratyövoiman käytön muun muassa työhuippujen tasaamiseen. Samanlainen rajaus on monissa muissakin SAK:laisten liittojen työehtosopimuksissa. Rajaus perustuu SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n väliseen yleissopimukseen.