Insinööri-lehti

EU-patentti sai sinetin

EU-ministerit ovat allekirjoittaneet sopimuksen eurooppalaisesta patenttituomioistuimesta. Patenttituomioistuin on osa yhtenäisen eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämistä. Järjestelmä sisältää myös EU-maat kattavan yhtenäisen patenttisuojan, johon liittyvät EU-asetukset hyväksyttiin viime joulukuussa.

Perustettava patenttituomioistuin käsittelee EU-asetuksiin perustuvia uusia yhtenäisiä eurooppapatentteja sekä nykyisiä ns. klassisia eurooppapatentteja koskevat riita-asiat. Näin vältetään tarve käydä samaa patenttia koskevia oikeudenkäyntejä erikseen kunkin jäsenvaltion osalta.

Yhtenäinen patenttijärjestelmä tarjoaa uuden kustannuksiltaan edullisemman tavan suojata keksintöjä. Erityisesti patenttien kääntämistä ja kansallista voimaansaattamista koskevat kustannukset alenevat. Järjestelmä on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka tarvitsevat patenttisuojaa useissa EU-maissa.

– EU:n laajuinen patenttisuoja on yksi keino tukea innovatiivisten kasvuyritysten kansainvälistymistä. Järjestelmän ratifiointiprosessi Suomessa käynnistetään välittömästi. Pidän tärkeänä, että suomalaiset yritykset ovat tiiviisti mukana ratifiointiprosessissa, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

Uudistuksen voimaantulo riippuu jäsenvaltioiden kansallisten ratifiointien etenemisestä. Tämänhetkisten arvioiden mukaan järjestelmä tulee todennäköisesti voimaan vuonna 2015.