Insinööri-lehti

EU myönsi tukea Nokialta irtisanottujen tukitoimiin

Euroopan globalisaatiorahastolta rahoittaa Nokian Salon tehtaalta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimia. Tehdyn päätöksen arvo on 10,7 miljoonaa euroa, josta globalisaatiorahaston osuus on puolet ja Suomen valtion puolet.

– Päätös on pitkäaikaisen työn tulos ja tervetullut uutinen salolaisille. Rahat on tarkoitettu nimenomaan Nokian päätösten myötä Salossa työttömäksi jääneiden työllistymisen ja uudelleen kouluttautumisen tukemiseen, kertoo työministeri Lauri Ihalainen.

– Ratkaisu osoittaa, että EU:n yhteinen globalisaatiorahasto toimii myös Suomen hyödyksi ja auttaa rakennemuutoksen myötä vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Siksi olen iloinen, että globalisaatiorahaston toimintaa jatkettaneen. Sille on ilmeinen tarve nopeasti muuttuvassa maailmassa, toteaa Ihalainen.

Komission päätös koskee Suomen ensimmäistä Nokian Saloa koskevaa tukihakemusta, jossa kohteena oli 1000 irtisanottua henkilöä. Tuki on käytettävä ensi vuoden heinäkuuhun mennessä.

Lisäksi komissio käsittelee parhaillaan Suomen toista noin 20 miljoonan euron arvoista tukihakemusta, joka koskee Nokian ja Nokiaan kytköksissä olevien yritysten tai alihankkijoiden 3300 irtisanottuja henkilöitä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Päätös tästä saataneen tämän vuoden loppupuolella.

Euroopan globalisaatiorahasto voi myöntää tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Se tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja -sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin.