Insinööri-lehti talous

Etla madalsi arviotaan päästöjen vähentämisestä

Suomen tulee vähentää päästöjä 5,8 prosenttia vuodessa, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Suomen hallitus tavoittelee maasta hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2018 Suomen kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 56,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia, ja hiilinielu vastasi -10,3 miljoonaa tonnia. Polttoaineiden energiakäytön päästöt aiheuttivat 75 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Etla arvioi, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve on vuosina 2018–2035 keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa. Tammikuussa 2020 arvioimme vähennystarpeeksi 7,6 prosenttia vuodessa.

Arvion aleneminen johtuu pääosin kahdesta syystä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt selvästi energiahuollossa viime vuosina, ja koronakriisi on aiheuttanut tuotannon supistumista.

Selvityksen mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuosina 2019–2024 keskimäärin 4,1 prosenttia vuodessa. Aleneminen onnistuu pitkälti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisellä energiahuollossa. Tahti ei kuitenkaan riitä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Kokonaispäästöjen kehitykseen vaikuttaa eniten fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja hiilinielujen kehitys. Investoinnit vähäpäästöiseen teknologiaan sekä sen tutkimukseen ja tuotekehitykseen voivat auttaa hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa ja luoda tätä kautta uusia vientituotteita.

Kuva: Lasse Algemo /Mostphotos