Insinööri-lehti

Esitys työaikalaista lisää joustoja

Hallitus julkisti eilen esityksensä uudeksi työaikalaiksi. Esitys keskittyy ennen kaikkea sopimusmahdollisuuksien laajentamiseen työpaikoilla.

Lain soveltamisalasta on tulossa laaja, mikä oli palkansaajajärjestöjen tavoite. Työaikalain ulkopuolelle jätetään vain sellaiset palkansaajat, jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajastaan ja joiden hallitus katsoo voivan itse huolehtia työaikasuojelustaan.

– Hyvä että soveltamisala on edelleen laaja. Myös asiantuntijat ansaitsevat olla työaikalain piirissä, sanoo Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Uutena käsitteenä lakiin tulee joustotyöaika, joka tekee työaikojen sopimisesta entistä vapaampaa työnantajan ja työntekijän välillä. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla.

– Joustotyö on varmasti joillekin aloille mahdollisuus, mutta siihen sisältyy myös selviä riskejä. Eduskunnassa on hyvä pohtia, pitäisikö jopa sanktioida se, että joustotyöstä sovittaisiin työsopimuksella eikä erillisellä sopimuksella.

Työaikaan lasketaan esityksessä työ riippumatta ajasta ja paikasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastedes myös etätyö huomioidaan laissa.

– On hienoa, että etätyöt tulevat lain myötä työaikalain piiriin ja että tässä kohtaa myönnetään se, että kehittyneillä työajanseurantajärjestelmillä aikaa voidaan seurata myös liikkuvassa työssä.

Yhdessä asiassa esitys osoittaa kuitenkin, ettei palkansaajia ole kuunneltu kaikissa asioissa.

– Valitettavasti vapaa-ajalla matkustaminen jäi edelleen työajan ulkopuolelle, vaikka minusta matkat selvästi ovat myös työtä, Oksa harmittelee.