Insinööri-lehti

Ennusteissa 60 000 uutta työpaikkaa

Työllistymisaste nousee vuonna 2020 lähes 72 prosenttiin, mikä tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa, ennustaa Suomen Pankki.

– Suomen talousnäkymät ovat valoisat, kasvusuhdanne on jatkunut laaja-alaisesti jo kolme vuotta ja kasvu on nopeaa. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut nopeammin kuin työttömyys on pienentynyt, ennustepäällikkö Juha Kilponen Suomen Pankista arvioi.

Kilposen mukaan erityisesti yli 40-vuotiaiden työllisyys on parantunut korkeasuhdanteen vaikutuksesta. Koko finanssikriisin jälkeisen ajan nuorten aikuisten eli 25–39-vuotiaiden työllisyystilanne on kehittynyt muita ikäryhmiä heikommin.

Rakennetyöttömyys säilynee korkeana

Ennustepäällikkö suhtautuu varauksella työllisyysasteen jatkuvaan nousuun.

– Työllisyyden kasvun rajat tulevat ehkä vastaan vuoden 2020 jälkeen, Kilponen sanoo.

Ennusteen mukaan työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä nousee 80 prosenttiin, joka on korkein osuus sitten vuoden 1989. Samalla työttömyysprosentti jää 7,5 prosenttiin. Vuonna 2008 ennen finanssikriisiä työttömyysprosentti oli 6,4 Tilastokeskuksen mukaan.

Rakennetyöttömyys eli työttömyys, josta on laskettu suhdannevaikutukset pois, jäänee korkeaksi, kahdeksan prosentin tasolle.

– Rakennetyöttömyys voi pienentyä, jos korkeasuhdanne jatkuu pidempään, Kilponen pohtii.

Tiina Tenkanen /UP