Insinööri-lehti talous

Energiapula hellitti kotimaisella tuotannolla ja kulutuksen vähentämisellä

Joulukuun energiankulutus laski 16 prosenttia vuodentakaisesta.

Suomessa ei ole ainakaan vielä koettu pelättyjä sähkökatkoja. Energiateollisuus ry:n tilastojen perusteella kulutus on tasapainottunut syksyllä ja joulukuussa hyvin, vaikka sähköntuotanto mullistui nopeasti.

Kaasun ja sähkön tuonti Venäjältä päättyi viime toukokuussa. Kaasun tuonnin katkeaminen vähensi dramaattisesti kaasun käyttöä paitsi sähköntuotannossa myös lämmityksessä ja teollisuudessa. Myös sähköntuonti Venäjältä loppui.

Energiayhteistyön katkeamisen seurauksena sähköntuonti laski kokonaisuudessaan 17,8 terawattitunnista 12,5:een eli yhteensä 5,3 terawattituntia.

Tuonti Pohjoismaista kasvoi 0,4 terawattituntia, ja kotimainen kulutus laski 5,4 terawattituntia. Tuonnin päättyminen Venäjältä kompensoitiin siis leikkaamalla kulutusta. Sähkön nettotuonti väheni peräti 28 prosenttia.

Kotimainen tuotanto jatkoi edellisen vuoden tasolla, mutta tuotannon sisällä oli vaihtelua. Olkiluoto 3 tuotti hetkittäin runsaastikin sähköä. Ydinvoiman osuus sähkön tuotannosta nousi 2,3 prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Sen osuus oli 35 prosenttia kotimaisesta tuotannosta.

Tuulivoiman osuus kasvoi vastaavasti 43 prosenttia. Tuulella tuotettiin 16,7 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Viime vuonna uutta tuulivoimakapasiteettia rakennettiin 2 430 megawattia.

Tuuli- ja ydinvoima ovat kasvussa, ja päästöttömän tuotannon osuus nousi ennätykselliseen 89 prosenttiin.

Kuva: Ugibugi/Mostphotos