Insinööri-lehti

Energian hintojen lasku loiveni

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian hintojen lasku ei kuitenkaan jatkunut yhtä jyrkkänä kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä kääntyi jopa pitkästä aikaa selvään nousuun verrattuna hintaan vuosi sitten.

Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat pysyivät öljyn maailmanmarkkinahinnan tavoin matalalla tasolla vuoden toisella neljänneksellä, mikä näkyi myös polttonesteiden kuluttajahinnoissa. Moottoribensiinin hinta oli kesäkuussa 8 prosenttia ja dieselöljyn 10 prosenttia matalammalla kuin vuotta aikaisemmin.

Kevyen polttoöljyn hinta oli vuoden alun veronkorotuksesta huolimatta kesäkuussa 10 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun veroa nostettiin kuluvan vuoden alussa. Kivihiilen hinta oli toisella neljänneksellä neljä prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Maakaasun hinta puolestaan laski 6 prosenttia, koska maakaasun hinta on perinteisesti seuraillut öljyn maailmanmarkkinahinnan muutoksia.

Maaliskuun veronlaskun seurauksena jyrsinturpeen hinta laski 10 prosenttia vuoden takaisesta. Vastaavasti metsähakkeen hinta laski prosentin. Kuluttajien käyttämän puupelletin hinta oli toukokuussa sama kuin vuotta aiemmin.

Vuoden toisella neljänneksellä Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdetun systeemihinnan kuukausikeskiarvo nousi vuodentakaisesta ensimmäisen kerran lähes 2,5 vuoteen. Sen kesäkuun keskiarvo oli 26,53 euroa megawattitunnilta, mikä on 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön siirtorajoituksista johtuen Suomen aluehinta oli kesäkuussa kolmanneksen systeemihintaa korkeampi, eli 35,41 euroa, nousten 65 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta.

Loppukäyttäjien hintaan sähkön pörssihinnan muutokset vaikuttavat tyypillisesti viiveellä. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat laskivatkin toisella neljänneksellä keskimäärin prosentin vuodesta 2015. Samoin kävi pienempien, alle 20 gigawattituntia vuodessa kuluttavien yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön hinnoille.

Suuremmilla, yli 20 gigawattituntia vuodessa kuluttavilla yritys- ja yhteisöasiakkailla hinnat olivat keskimäärin 3 prosenttia matalammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Heidän kesäkuun hinnoissaan, jotka nousivat keskimäärin 6 prosenttia edellisvuodesta, näkyi jo sähkön pörssihinnan nousu.