Insinööri-lehti

Bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia viime vuonna

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia vuonna 2017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 224 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi reaalisesti 3,4 prosenttia.

Kansantalouden kysyntä kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia. Kysyntää kasvattivat erityisesti investointien sekä viennin lisääntyminen. Investoinnit olivat 6,3 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia, julkinen kulutus lisääntyi 1,3 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 7,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,5 prosenttia.

Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä kasvoi peräti 17,5 prosenttia. Yritysten voittoja ennen verojen ja osinkojen maksua kuvaava yrittäjätulo kasvoi kymmenen prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja noin kuusi prosenttia vähemmän ja välittömiä veroja 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli kahdeksan miljardia euroa ylijäämäinen.

Kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 1,3 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 2,6 prosenttia. Sosiaalietuudet kasvoivat 0,3 prosenttia muun muassa työeläkkeelle siirtyvien lukumäärä oli hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 0,8 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2,6 prosenttia. Investoinnit, lähinnä asuntoihin, lisääntyivät 8,9 prosenttia.