Insinööri-lehti

Biotalouden asiantuntijoille syntyy työpaikkoja

Biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden alan yrityksillä on selvityksen mukaan ollut vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa etenkin kansainvälisiin myynti- ja markkinointitehtäviin, liiketoiminnanjohtoon sekä teknisiin asiantuntijatehtäviin.

Työpaikkoja häviää Suomessa alkutuotannosta, ja niitä syntyy alan tietointensiivisiin tehtäviin ja arvoketjuihin.

– Hallitus on ottanut biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden edistämisen yhdeksi kärkihankkeekseen. Tavoitteena on edistää vientiä ja synnyttää alan työpaikkoja Suomeen, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Henkilöstömäärä on kasvanut rakentamisen, uusiutuvan energian tuotannon, veden, kierrätyksen ja jätteiden sekä luontomatkailun ja suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen toimialoilla. Henkilöstömäärä on puolestaan vähentynyt maataloudessa, massa- ja paperiteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa.

Kestävään kasvuun – energiaan, ruokaan, veteen, asumiseen ja liikkumiseen – liittyvien haasteiden ratkaiseminen on globaalisti kasvava markkina. Ilmastonmuu­toksen hillitsemiseksi tarvitaan lisää päästötöntä energiantuotantoa. Ruoan tuotantoon on löydettävä uusia ratkaisuja, eikä puhdas vesi ole itsestäänselvyys.

– Moni yritys on havainnut, että hyvän tekeminen on myös hyvää liiketoimintaa, ministeri Lintilä sanoo.

Gaia Consulting selvitti yhdessä Tempo Economicsin kanssa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta biotalouden, cleantechin sekä kiertotalouden kasvua ja työllistävää vaikutusta.