Insinööri-lehti

Avointen työpaikkojen määrä kasvoi

Tilastokeskuksen tänään julkistaman avoimet työpaikat -tilaston mukaan avoimia työpaikkoja oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 48 000, joka on 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimien työpaikkojen määrä väheni Helsinki-Uudenmaan suuralueella mutta lisääntyi muilla suuralueilla.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 81 prosenttia eli 39 000 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 75 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna alle viiden hengen toimipaikoissa mutta lisääntyi suuremmissa toimipaikoissa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 58 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 55 prosenttia. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja, joihin haettiin etenkin kesätyöntekijöitä, oli paljon esimerkiksi teollisuuden ja kaupan toimipaikoissa.Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 20 prosenttia eli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 28 prosenttia oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 25 prosenttia. Rakennusalan toimipaikoissa yli puolet avoimista työpaikoista koettiin vaikeasti täytettäviksi.