Insinööri-lehti

Avoimet työpaikat runsastuivat

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä 36 800, kun vuotta aiemmin määrä oli 30 600.

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi pääasiassa Etelä-Suomen ja Helsinki-Uudenmaan suuralueilla.

Työpaikoista 71 prosenttia eli 26 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 77 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna etenkin suurissa, vähintään 50 hengen toimipaikoissa.

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten julkisessa hallinnossa, koulutuksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja muussa teollisessa toiminnassa.

Työpaikoista 13 prosenttia oli osa-aikaisia, mikä on 14 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 33 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä.

Vaikeasti täytettäviä työpaikoista oli työnantajan arvion mukaan 54 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 50 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan toimipaikoissa.